Warsztaty 2016


INTENSYWNA KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA

DYNAMICZNA (ISTDP) I NASI PACJENCI Z LĘKIEM

OCENA NATURY I STOPNIA ZDROWEJ ORAZ NIEZDROWEJ REGULACJI LĘKU U NASZYCH PACJENTÓW I

WYNIKAJĄCE Z NIEJ WSKAZANIA DLA BUDOWANIA PRZYMIERZA ROBOCZEGO ORAZ PODEJMOWANYCH

KROKÓW W PROCESIE TERAPII

2-4 września 2016

WARSZTAT DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAJMUJĄCYCH

SIĘ ROZWOJEM OSOBISTYM

Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO JOSETTE TEN HAVEDE LABIJE

Gdańsk

adres: Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4

 

Więcej informacji na stronie www.istdp.org.pl