O firmie


 

Alicja Zborowska-Gordowy – Ośrodek nazywa się ‘Droga’, co pochodzi od sentencji z którą się utożsamiamy. Sentencja ta brzmi:  ‘Droga jest celem…’. Oznacza to, że ważny jest nie tylko końcowy rezultat, ale przede wszystkim to jak do niego dochodzimy, czyli jak żyjemy. Jak radzimy sobie z trudnościami, kryzysami, jakie są nasze relacje z ludźmi i ze samym sobą oraz czy żyjemy zgodnie z naszym potencjałem i naszymi pragnieniami.

Firma istnieje od 1997r. na rynku usług psychologicznych. Prowadzimy terapię indywidualną i małżeńską w konwencji psychodynamicznej. Od ośmiu lat prowadzimy Psychoterapię ISTDP / Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy /. Alicja Zborowska-Gordowy ukończyła pierwszą polską edycję w zakresie szkolenia ISTDP. Posiada certyfikat IEDTA.  Obecnie uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP: ISTDP Advanced Core Training w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije.

W pracy z klientem często sięgamy do nieświadomych wzorów relacji z dzieciństwa oraz tzw. emocjonalnej matrycy z wczesnego okresu życia, które powodują zablokowanie w dorosłym życiu i nie pozwalają tworzyć satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi.
Pracujemy z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi, jak również prowadzimy terapię nastawioną na rozwój osobisty.
Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego TowarzystwaTerapii Psychodynamicznej oraz EAP European Association for Psychotherapy. Systematycznie poddajemy superwizji swoją pracę u znanych superwizorów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych: R. Neborsky, J. Fredrikson, Josette ten Have Labije, F. Oshimo, Patricia Coughlin Della Selva.

Pracujemy również z firmami, szkoląc je w zakresie: komunikowania się, negocjowania, radzenia sobie ze stresem, technik sprzedaży etc. Przeszkolilismy takie firmy jak Nike, Gama San SA, Atlas, Spółzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na terenie całego kraju, Sonik, pracowaliśmy też dla Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych i Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego.

 

Terapia Sopot, terapia Malbork, psychoterapia Trójmiasto, terapia ISTDP