Terapia ISTDP


Depresja i zaburzenia lękowe są obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi, utrudniającymi zdrowe funkcjonowanie i satysfakcjonujące życie. Powszechnie stosowane leczenie farmakologiczne okazuje się nie być wystarczające i zazwyczaj nie daje trwałych rezultatów. Wiele osób leczy się farmakologicznie przez kilkanaście nawet lat, co prowadzi do uzależnienia od leków i nie przynosi oczekiwanej zmiany, a jedynie wytłumia objawy. Niezbędną częścią tego leczenia powinna być psychoterapia, która umożliwi klientowi dokonanie zmian w sobie w oparciu o uświadomienie sobie i przepracowanie wypartych do nieświadomości konfliktów emocjonalnych i bolesnych uczuć z nimi związanych.

     Unikanie doświadczenia i uświadomienia sobie swoich prawdziwych uczuć oraz konfliktów emocjonalnych jest częstą przyczyną zablokowania w życiu klienta i prowadzi do wielu somatyzacji: ( bóle głowy, bóle brzucha, zawroty głowy, biegunki, zaparcia, objawy skórne i wiele innych), a w konsekwencji do tego ,że osoba choruje i nie żyje zgodnie ze swoim potencjałem .

    Terapia ISTDP oferuje konkretną i skuteczną metodę pracy z depresją i zaburzeniami lękowymi. Składa się ona z kilku etapów umożliwiających klientowi rozpoznanie nieskutecznych i destrukcyjnych wzorów zachowań, które pozostając nieuświadomionymi podtrzymują jego cierpienie i uniemożliwiają zdrowienie.

    Ważną częścią tej pracy jest wewnętrzna rekonstrukcja i rozbudowanie zdrowej części osoby, co prowadzi do stopniowego ustąpienia objawów chorobowych. W trakcie terapii klient uczy się rozpoznawać i w zdrowy sposób regulować lęk. Dzięki celowej konstrukcji terapii nastawionej na doświadczenie długo wypieranych uczuć w bieżącej relacji terapeutycznej, tu i teraz w gabinecie, następuje przepracowanie problemu klienta, a w konsekwencji ustąpienie objawów depresyjnych. Niezbędnym warunkiem zmiany w terapii ISTDP jest zaangażowanie klienta, który w trakcie terapii aktywnie pracuje nad sobą.

     Opublikowano wiele badań potwierdzających skuteczność ISTDP w zaburzeniach depresyjnych m.in.: (Abbas, 2006r ) i lękowych (Wiborg, Dahl, 1996r). Istnieją również badania potwierdzające skuteczność kliniczną i ekonomiczną podejścia ISTDP ( Abbas 2008), Franko Baldaro i Giancarlo Trombini (1995)

Terapia Sopot, terapia Malbork, psychoterapia Trójmiasto, terapia ISTDP