ISTDP


Alicja Zborowska-Gordowy

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Janna Bowlby’ego, stworzone zostało przez Habiba Davanloo i Davida Malana. Prace naukowe nad rozwijaniem i doskonaleniem tej metody pracy psychoterapeutycznej trwają od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku i są kontynuowane po dzień dzisiejszy (Habib Davanloo 1978; 1980; 1990; 2000 i inni).

Metoda ta oparta jest na badaniach neurologicznych oraz szczegółowych analizach nagrań wywiadów diagnostycznych i procesów psychoterapeutycznych z klientami. W oparciu o analizę gromadzonych przez wiele lat zapisów wideo sesji terapeutycznych, pod kątem skuteczności poszczególnych interwencji terapeutycznych, powstał efektywny i spójny model leczenia psychoterapeutycznego oparty na ściśle określonym postępowaniu terapeutycznym. Metoda ta może przynieść efekty w stosunkowo krótkim czasie, ale ważnym czynnikiem zmiany jest zaangażowanie klienta w pracę nad sobą, również między sesjami. Sesje w ISTDP trwają od 60 do 180 minut. Pierwsze spotkanie z terapeutą ma charakter konsultacji i trwa 1,5 godz. W trakcie tej konsultacji terapeuta diagnozuje i wspólnie z klientem umawia się nad czym będą wspólnie pracować oraz z jaką częstotliwością.

W Polsce ten kierunek pracy psychoterapeutycznej zaczyna być coraz bardziej znany. Pierwsi licencjonowani terapeuci ISTDP pojawili się na rynku usług psychoterapeutycznych w 2013 r. Jesteśmy założycielami i członkami Sekcji Psychoterapii ISTDP przy Polskim Towarzystwie Integracji Psychoterapii, a jednym z głównych standardów pracy w ISTDP jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i superwizja.
Swoją naukę i superwizję ISTDP miałam i nadal mam szczęście odbywać u znanych światowych przedstawicieli tego nurtu, którzy przyjeżdżają do Polski, by szkolić psychoterapeutów w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Są nimi:

Profesor psychiatrii Allan Abbas , dyrektor Centrum Badań nad Emocjami i Zdrowiem oraz Dyrektor do Spraw Kształcenia w Departamencie Psychiatrii na Dalhasie University w Halifaxie. Allan Abbas prowadzi międzynarodowe szkolenia na temat zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń somatycznych oraz zaburzeń osobowości. Jego najnowsze badania dotyczą oceny skuteczności metod ISTDP w leczeniu zaburzeń osobowości;

Josette ten Have de Labije, psychoterapeutka i psycholog kliniczny, uczennica Habiba Davanloo, wybitna przedstawicielka tego nurtu, autorka wielu pozycji naukowych. Superwizor psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którą łączy z podejściem psychodynamicznym. Aktualnie prowadzi praktykę prywatną w Berlinie. Kieruje również Szkoleniem Dla Nauczycieli Psychoterapii ISTDP, w którym uczestniczę od roku;

Jon Frederickson psychoterapeuta, superwizor i wykładowca uniwersytecki, autor publikacji z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej i krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej w tym Psychodynamic Psychotherapy: Listening from Multiple Perspectives; uczeń Habiba Davanloo, mieszka w Waszyngtonie, mam wielką przyjemność superwizować u niego moją pracę jako psychoterapeutka.
Kolejną osobą od której uczę się, uczestnicząc w seminariach i superwizji jest dr Patricia Couglin Della Selva, psycholog kliniczny , nauczyciel akademicki w Jefferson Medical School w USA. Ostatnio wydano w Polsce jej książkę: „ Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna”, wyd. Harmonia 2013r,
Kees L.M.Cornelissen, to kolejna ważna osoba w moim rozwoju zawodowym u której mam możliwość superwizować swoją pracę, jak również uczyć się od niego m.in. jak uczyć metody ISTDP, mieszka i pracuje w Holandii, pracuje w Centrum Psychoterapii Viersrog w Holandii.
Osoby zainteresowane pracą nad sobą w nurcie ISTDP zapraszam na terapię w Sopocie i Malborku,

Tel. 602777785 Alicja Zborowska-Gordowy

 

Terapia Sopot, terapia Malbork, psychoterapia Trójmiasto, terapia ISTDP