Seksuolog


Marta Bownik-Bączek psycholog, seksuolog
„Człowiek ma potrzebę obdarzania uczuciami innych ludzi oraz doznawania uczuć z ich strony, pragnie przynależności uczuciowej do drugiej osoby oraz stałego utrzymywania z nią kontaktu. Gdy uda mu się zbudować więź z innym człowiekiem, zanika poczucie izolacji, osamotnienia i indywidualnej „niepełności”, a pojawia się poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa oraz uzupełnienia przez innego człowieka.[…] Potrzeba kontaktu emocjonalnego współistnieje z potrzebą seksualną.[…]
Kazimierz Imieliński, Seksiatria, PWN Warszawa 1990

Jestem psychologiem klinicznym- absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz seksuologiem. Studia podyplomowe z dziedziny seksuologii kończyłam pod kierownictwem dr Wiesława Czernikiewicza i jego Zespołu z Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie).
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Oferuję pomoc seksuologiczną klientom indywidualnym i parom.