Szkolenia


Prowadzimy szkolenia dla klientów indywidualnych i grup zawodowych:
Tematyka szkoleń:
– Jak radzić sobie ze stresem;
– ISTDP w praktyce lekarskiej, lęk i zaburzenia psychosomatyczne;
– ISTDP, jako  wiedza i umiejętności dla praktyków zajmujących się pomocą psychologiczną;

– Jak radzić sobie z lękiem;
– Warsztaty umiejętności psychologicznych dla nauczycieli;
– Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli;

 

oraz inne, w zależności od potrzeb.